“Wat raakt u?”

“Zo wil je iedere raadvergadering zien, een volle raadzaal met voor- en tegenstemmers. In april waren alle stoelen bezet tijdens de behandeling van het bouwplan op het Geelkerkenkamp in Oosterbeek. Ook het bouwen van woningen in het Dorrestijnplantsoen in Heelsum raakt omwonenden direct en dat was te merken. Mails, insprekers, media-aandacht.

Zo wil je het! En dan heb ik het nog niet over de discussies over het nieuwe afvalbeleid en de ontwikkelingen bij Doelum. Wat we dan zien zijn betrokken inwoners die het beste voor hebben met hun lokale gemeenschap. Gelukkig staat dat haaks op het beeld dat er heerst van een Gemeenteraad die op veel te grote afstand staat van haar inwoners.

Het is niet altijd ‘ver weg’, vaak zijn het onderwerpen die zichtbaar en voelbaar zijn. GemeenteBelangen (GB) is van mening dat je met een betrokken, actieve en realistische houding inwoners in beweging krijgt. Soms op een belangrijk actueel thema, maar ook op toekomstige ontwikkelingen. Wij willen inwoners daarbij helpen, meedenken en vertegenwoordigen. Vandaar dat wij als lokale partij voor onze inwoners de vraag opwerpen hoe u als inwoners zelf aankijkt tegen toekomstige ontwikkelingen in gemeente Renkum. Hoe gaan we om met nieuwbouw? Gaan we voor duurzaam? Ja. Willen wij een windmolenpark op de stuwwal? Nee. Hoe kijkt u aan tegen levendige winkelcentra?

GB sprak in haar eigen krant over de Renkumse maat. En wij dagen u uit om vooral te laten weten hoe ú tegen uw dorp, wijk of straat aankijkt. Waar kunnen wij verbeteren en nog meer úw Renkumse maat laten doorklinken? Het GB-team hoort het graag!”

Danielle Gerritsen-van Bentem Fractievoorzitter GemeenteBelangen (GB)

 


Column in Rijn en Veluwe van 12 april 2107