Voorjaars schoonmaak (op weg naar de verkiezingen)

bij column voorjaarsschoonmaakDe titel van het programma van GemeenteBelangen is ‘Verrassend kleurrijk, verbazend realistisch’. Dat laatste deel van die titel vind ik raar, echt heel raar.…Want blijkbaar is het binnen de Renkumse politiek nodig om realisme te bestempelen als ‘verbazend’. Terwijl realisme, zeker in de huidige tijdsgeest, de maatstaf moet zijn en dus niet zou moeten verbázen.

Als het aan mij ligt gaan we de komende jaren politiek bedrijven die bij deze tijd hoort: reëel en in het belang van álle inwoners. Stop met die oude plakkerige politiek die meer lijkt op een klassiek schimmig treurspel dan op een gemeentelijk besturing die recht doet aan de wensen en eisen van de moderne tijd. Dus geen langzitters die zwelgen in afgestompt zelfgenot, maar dorpsgenoten met een eerlijke en open houding in het belang van andere dorpsgenoten. Dat vind ik een frisse gedachte. Helder toch?

Een serieuze partij zal in mijn ogen moeten uitgaan van een frisse en reële politiek. Uitgevoerd door mensen die weten waar het over gaat en altijd ondersteund worden door (ervarings)deskundigen. Alleen op die manier kan je vanuit de gemeenteraad naast de huidige taken de stortvloed aan doorgeschoven landelijke taken correct oppakken. De komende jaren worden vanuit Den Haag steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij gemeentes neergelegd. Dat alles vraagt dus om een nieuwe en proactieve houding waarbij een gelijkwaardige communicatie met inwoners essentieel is.

En laat ik het vertrouwen niet vergeten. Hoe zit het met uw vertrouwen in de politici? En hoe is het gesteld met  het vertrouwen van onze politici onderling? Is dat nu optimaal zodat er goed wordt samengewerkt in het belang van de inwoners van onze zes dorpen? Ik denk dat daar nog wel een en ander aan kan worden verbeterd. Sterker nog: aan móet worden verbeterd.

Ik verheug mij enorm op de aankomende voorjaarsschoonmaak. De ramen flink tegen elkaar openzetten. Alle stofnesten verwijderen en met een sopje de boel opfrissen. Dierbare spullen oppoetsen en koesteren. Ruimte creëren door overbodige zaken weg te gooien; hup naar Veentjesbrug. Dan ben je klaar voor alles wat er verderop in het jaar weer op je afkomt. Heerlijk toch?

Zo’n schoonmaak is wel een hoop werk. Zeker als je dit ook voor de Renkumse politiek wil doen. Er is lef en realisme voor nodig. En veel handen, heel veel handen. Gelukkig hebben we in ons land voor zo’n ‘schoonmaak’ de verkiezingen ingesteld. En daarbij kunt u helpen, en vele handen maken licht werk.

Met úw stem kan politiek worden bedreven die bij deze tijdgeest hoort en kan het politieke sentiment eindelijk positief worden. Zodat GemeenteBelangen over vier jaar een programma kan maken met de titel ‘Kleurrijke verrassingen, realistische verbazingen’. Ziet u het verschil?

 

Paul Janssen

Campagneteam / Nummer 12 op kandidatenlijst GB Renkum