De gemeente Renkum kent een bloeiend sport- en verenigingsleven. In een tijd van toenemende individualisering zijn verenigingen de plaatsen waar mensen op ongedwongen wijze – met vaak verschillende achtergronden – vrijwillig bij elkaar komen en prestaties neerzetten.

GemeenteBelangen ziet verenigingen als één van de lokale pijlers in onze dorpen en wil dat de gemeente initiatieven van verenigingen stimuleert, ondersteunt en regisseert. Het verenigingsleven draagt immers bij aan plezier, sociale samenhang, welzijn en gezondheid.

Sport heeft bewezen een leerschool te zijn voor jong en oud en vormt zo vaak het cement in de samenleving waar dat momenteel zo hard nodig is. Hoe ‘vitaler’ de accommodaties en de aangesloten organisaties, hoe meer kans op structureel (van jong tot oud) sporten in sociaal verband. Sport is een middel én een doel voor een kerngezonde samenleving volgens NOC*NSF en daar sluiten wij ons bij aan. Het zorgt bovendien voor betere prestaties op school bij jongeren. Hiervoor zijn moderne en duurzame sportaccommodaties nodig. Dat verdienen onze sportende inwoners. En dat zijn er veel.

GemeenteBelangen wil:

  • blijvende aandacht voor kwalitatief goede voorzieningen voor verenigingen, onder andere door investeringen in accommodaties, (kunstgras)velden, verlichting en parkeergelegenheden;
  • het gemeentelijk sportbeleid (Sportnota) evalueren en actualiseren;
  • een succes maken van Doelum in Renkum, zodat daar een bloeiend, verbindend en betaalbaar verenigingsleven kan ontstaan;
  • behoud van het zwembad in Oosterbeek;
  • initiatieven van verenigingen actief ondersteunen met soepel vergunningenbeleid, faciliteiten of financiële stimulansen;
  • voldoende voorzieningen en accommodaties voor het sport- en verenigingsleven;
  • transparante, eerlijke en zorgvuldige verdeling van het beschikbare budget voor sport en verenigingen;
  • stimuleren van sporten voor álle inwoners en aandacht voor sport in openbare ruimte zoals wandelen, hardlopen, fietsen en mountainbiken;
  • behoud van de sport- en beweegteams die in opdracht van de gemeente sportactiviteiten organiseren;
  • samenwerking tussen (sport)verenigingen, scholen, bedrijven, kunst- en cultuurorganisaties bevorderen.
Lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022