“Politiek, pas de geleerde lessen toe bij inwoners initiatieven”

GemeenteBelangen wil kennis van inwoners écht inzetten voor een sterk resultaat. Inwonersinitiatieven samen vooruit helpen voor leefbare dorpen. Onze fractie neemt een kijkje bij een succesvol initiatief om inspiratie voor de toekomst op te doen.

In Doorwerth is de wildopvang Avolare in aanbouw. Een droom van Renkumer Thijs Devlin komt uit. Hij wil met zijn collega’s de wereld beter achterlaten dan het nu is, met een heldere visie.

“Ik wil een plek neerzetten waar bewustzijn ontstaat dat mens en dier elkaar soms in de weg zitten en door preventie voorkomen dat dieren in de problemen worden gebracht. Gewonde dieren moeten we helpen, maar eigenlijk zie ik de opvang als een middel om met elkaar in contact te komen. Een levendige plek die iets toevoegt aan de omgeving. We doen dit voor inwoners en mét inwoners.”

Tien jaar is gezocht naar een geschikte locatie in Renkum. Samen met zakenpartner Gert-Jan Nefkens voerde Thijs veel gesprekken met de gemeente.

“We liepen tegen veel hobbels en regels aan. We merkten ook dat het voor de gemeente lastig was om vrij mee te denken; niet uit onwil, eerder uit onwennigheid. We moesten langs veel verschillende loketten; een integraal beeld ontbrak. Ik denk dat de nieuwe Omgevingswet ons traject soepeler had gemaakt; ik hoop dat de politiek onze geleerde lessen gaat toepassen.”

Avolare wordt veel meer dan een tijdelijke opvang voor wilde dieren. Het is ook een educatie- en ontmoetingscentrum. Het delen en versterken van kennis en expertise is een belangrijke pijler; partijen die nu op eilandjes werken, worden bij elkaar gebracht.

“Voor studenten van Wageningen Universiteit of bijvoorbeeld stagairs van dierenopleidingen is hier plek in unieke onderzoeks- en behandelkamers. Over een totaal ander idee, gaan we snel in gesprek met betrokkenen. Stel je voor: de werkgroep Vleermuizen ontwerpt de ideale kasten voor vleermuizen die in deze omgeving leven; bij De Broedplaats in Renkum worden ze gemaakt, en hier verkopen we ze. Dat kunnen we doen met een team waarbij we ook plek geven aan inwoners die vanuit een uitkering graag weer aan de slag willen. Volgens mij voegen we dan echt waarde toe.”

De initiële investering wordt volledig gedaan met privaat geld. Daardoor kan een echt hoogwaardige faciliteiten worden gebouwd

“Ja, dat maakt het zeker makkelijker, daar ben ik me van bewust. Het valt of staat echter met een goed idee waar jezelf en mensen om je heen in geloven.”

Op onze vraag of we er een GB Dorpscafé kunnen organiseren komt een enthousiast antwoord: “Natuurlijk, jullie zijn welkom. Net als alle andere fracties en alle inwoners!”

Dit interview is gepubliceerd in weekblad Rijn en Veluwe van 16 december 2020: