Ondernemen in Renkum eenrichtingsverkeer?

ondernemers verbindenSinds zeven jaar ben ik ondernemer, waarvan zes jaar vanuit mijn woonplaats Oosterbeek.  Het is verkiezingstijd, dus dat grijp ik aan om even terug te blikken op deze periode.  Waarom heb ik Oosterbeek eigenlijk als vestigingsplaats voor mijn bedrijf gekozen? Dat is min of meer een toevalstreffer. We begonnen in Utrecht, maar kwamen er al snel achter dat de reis – en met name het filerijden – onze medewerkers en daarmee ons bedrijf geen goed deden. Omdat de Gemeente Renkum eigenlijk het fietscentrum is van het leeuwendeel van onze medewerkers, liepen we op een zonnige dag te mijmeren als directie over een nieuwe locatie. Een bord te huur op de Vogelweg trok onze aandacht toen ik met mijn collega mijn kinderen ging ophalen op de Mariënbornschool. Twee weken later was de huur getekend en werd ons bedrijf een Renkumse onderneming. We zijn er trots op.

Kansen?
Maar wat hebben wij in al die jaren van doen gehad met de Gemeente Renkum vraag ik me af? Eigenlijk – op de belastingaanslag na – niets. Pas in mijn tijd als actieve en ook kritische volger van de gemeenteraad ben ik in contact gekomen met de bedrijvencontactfunctionaris. Ook een uitnodiging voor een duurzaam Renkum van wethouder Heinrich kan ik mij herinneren. En verder? Ik weet het niet. Zijn er kansen? Zijn er projecten waar ik mij bij kan aansluiten? Kan ik duurzamer werken? Kan ik  met de Gemeente Renkum samen iets doen? Als ondernemer moet je immers anticiperen op kansen en bedreigingen en snel schakelen

Actieve afzijdigheid
De Gemeente Renkum kenmerkt zich vooral door afzijdigheid heb ik gemerkt. Zit ik te wachten op een Gemeente Renkum die mij actief ondersteunt? Ik denk het wel. Van de huidige situatie word ik niet echt vrolijk:  een ‘actief afzijdige’ gemeente met een slecht imago onder ondernemers. Traag en log, niet denken in oplossingen, maar in regels. Geen interactiviteit, waarmee ik plat gezegd wil aangeven dat er geen antwoorden op vragen komen. En verder? Ik hoor van collega’s woorden als boetes, rechtszaken, hogere belastingen en leegstand. Dat lees ik ook, zo ervaar ik het ook.

Maatschappelijk ondernemen
Ik leef mijn leven als ondernemer, met zo min mogelijk wederzijdse zichtbaarheid. Ik ben dus beter af in de schaduw. Maar is dit wel juist? Mijn collega’s vinden van niet en ik sluit mij daarbij aan. Ons bedrijf is namelijk zeer maatschappelijk betrokken. We steunen al goede doelen op lokaal, landelijk en internationaal niveau. En we kunnen en willen méér, we hebben ambitie: leerwerkplekken creëren,  zonnepanelen op onze daken en duurzame nieuwbouw plegen binnen de gemeente.

Wie en waar?
Eigenlijk heb ik geen idee bij wie ik terecht moet zijn bij de gemeente voor vragen of initiatieven. Een ondernemersloket klinkt sympathiek en is ook zeker een aanwinst. Maar een moderne ondernemer is meer van anytime en anywhere, 24/7, dus de opening- en sluitingstijden en de vindbaarheid blijft een punt van aandacht. Zou het niet mooi zijn een bestuurlijke oplossing te vinden voor ondernemersvraagstukken, en dat goed op elkaar afgestemd?

Afhankelijk
En dan de gemeenteraad, hoe ver is die wel niet weg van mij als ondernemer? Natuurlijk zie ik ook al decennia lang dat enkele ondernemers met een grote afhankelijkheid van de gemeente kind aan huis zijn. Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en adviseurs. Maar dat is niet het MKB en de detailhandel, het zijn niet de jonge ondernemers die zich willen vestigen met een prachtig idee.

Simpel
Ondernemers zelf vinden en treffen elkaar echt wel. Bij ontbijtsessies, lunchbijeenkomsten en netwerkborrels om gelijkgestemden bij elkaar te brengen. Juist bij die gelegenheden worden ideeën geboren en bruggen geslagen. Waarom kan dat ook niet tussen gemeente en ondernemers. Laagdrempelig periodiek contact maken, elkaar zien, elkaar spreken en ideeën, ervaringen en uitdagingen uitwisselen. Heel simpel eigenlijk. Op het gebied van duurzaamheid is er al een initiatief: duurzaamrenkum.com.

Kloof of kloofje?
Hoe kan de kloof gedicht worden tussen bestuur en ondernemers? Hoe kunnen vooroordelen ten opzichte van elkaar worden weggenomen? Ik had een idee. Een ondernemerspreekuur. Ik wil me gaan inzetten voor een maandelijks inloopspreekuur tussen de gemeenteraad en de ondernemers. Gewoon aan een tafel, met ontbijtje of lunch, staand of zittend met de raadsleden en partijen spreken. Een afvaardiging van raadsleden en/of fractieleden erbij die zelf ondernemer zijn en daardoor  taal spreken van zowel  ondernemer als  bestuurder. Ideeën, kansen, obstakels bespreken, maar vooral het uitwisselen van ervaring. Zodat we weten wat er speelt. Zo ontstaat er volgens mij meer begrip. En uit het begrip ontstaan kansen en  win-win situaties.

Droom

Door bestuur en ondernemers actief met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe kansen. Weg dus met de bestuurlijke  eenrichtingsborden. Wellicht wordt er een thema geboren dat ondernemers en afnemers nieuwsgierig maakt naar wat wij allemaal kunnen in Renkum. Kijk wat  Food Valley voor de regio Wageningen/Ede/Veenendaal is, en droom mee over een  HiTec Art Valley voor  Renkum. Da’s een droom met lef.

 

Constant Sciarone is eigenaar / directeur van DotOffice in Oosterbeek en kandidaat raadslid bij GemeenteBelangen Renkum