Nota Wonen mét speerpunten van GB

Bouwlokatie in Oosterbeek

De nieuwe Nota Wonen is eindelijk gereed en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De Nota is een belangrijk richtinggevend document voor woningbouw in onze zes dorpen. GemeenteBelangen is tevreden met de Nota waarin veel punten van GB zijn opgenomen. Bij de behandeling in de raad heeft onze fractie, samen met andere partijen, nog wat aanscherpingen voor elkaar gekregen.  Deze verbeterde Nota is vervolgens raadsbreed goedgekeurd.

Speerpunten GB

GemeenteBelangen heeft eerder nadrukkelijk aangegeven dat speerpunten zoals betaalbare woningen, zowel koop als huur, voor starters en jonge gezinnen terug moeten komen in de vernieuwde Nota Wonen.

Fractievoorzitter Danielle van Bentem: “GB wil voorkomen dat onze jonge inwoners de gemeente noodgedwongen moeten verlaten én we willen dat de uitgevlogen studerende Renkumse jeugd weer kan terugkeren als ze dat willen. Deze jongere generatie is bovendien belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen: zij blijven vaak  betrokken bij hun ‘vroegere’ verenigingsleven én zijn de vrijwilligers en mantelzorgers van de toekomst. Dat aspect mogen we niet onderschatten.”

Daarnaast is het voor de fractie van GB belangrijk dat ook ouderen een passende en levensloopbestendige woning kunnen vinden in onze gemeente. Het splitsen van bestaande woningen kan daarbij mogelijk helpen; dit is nu ook benoemd in de Nota.

Jongerenraad

Op uitdrukkelijk verzoek van GemeenteBelangen wordt de gemeenteraad nu jaarlijks geinformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot mogelijke bouwlocaties en met welk soort woningen deze worden bebouwd. Daarbij is een zo optimaal mogelijke doorstroom heel belangrijk om de woningmarkt in beweging te houden. Verheugend is het dat ook de Jongerenraad actief betrokken zal worden bij plannen en het communicatietraject om jongeren te informeren over woningbouw die voor hen interessant kunnen zijn.

Er zijn relatief weinig mogelijkheden voor nieuwbouw in onze gemeente en juist daarom is het voor GB belangrijk dat we verantwoord en efficiënt omgaan met bouwlocaties. Ook woningcoöperaties dienen actief betrokken en gestimuleerd te worden om starters en jonge gezinnen te voorzien van een passende woning in onze gemeente.

Zie ook het artikel “GB wil meer woningen in lagere prijsklasse”