Lekt er geld weg door schade van bouwprojecten?

Het onderhoud aan wegen en groen staat al jaren onder druk in onze gemeente. Noodzakelijk herstel wordt keer op keer uitgesteld of slechts beperkt uitgevoerd. Volgens GemeenteBelangen wordt de leefbaarheid van de dorpen daardoor aangetast én leidt het uitstel uiteindelijk tot hogere kosten. Onze fractie heeft dat bij de begroting van 2018 al uitdrukkelijk aangegeven. De Provincie heeft onze gemeente ook al herhaaldelijk op de vingers getikt voor de slechte staat van onze infrastructuur en dreigt met ingrijpen.

GemeenteBelangen wil dan ook dat het beschikbare budget slim en effectief wordt ingezet om ‘grijs en groen’ op een fatsoenlijk niveau te brengen. Daarom willen we inzicht hebben in de (mogelijke) geldstromen die weglekken naar het herstellen van schades die zijn veroorzaakt bij bouwprojecten.

Als voorbeeld: vorig jaar zijn in Renkum op veel plaatsen de rioleringen vervangen en straten, trottoirs en groenstroken opnieuw aangelegd. Vivare is nu volop bezig huizen te renoveren waardoor wegdek en stoepen -die nog geen jaar liggen- door zwaar materieel worden stuk gereden of verzakken.

De fractie van GemeenteBelangen heeft op 15 augustus een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over schades aan gemeentelijke infrastructuur (grijs en groen) en herstelkosten:

  • Is er inzicht in de omvang van schade aan gemeentelijk wegdek, trottoir en groen als gevolg van de structurele of eenmalige inzet van zwaar materieel zoals vrachtauto’s, hijskranen en heftrucks bij bouwprojecten? Om welke schades gaat het en hoeveel geld is met het herstel gemoeid? Graag een overzicht vanaf 2018 tot heden.
  • Hoeveel van deze schades worden verhaald op de veroorzaker(s) en hoeveel schades worden hersteld op kosten van de gemeente? Graag een onderbouwd overzicht.
  • Wordt bij schade aan gemeentelijke infrastructuur zónder aanwijsbare oorzaak het Waarborgfonds ingeschakeld? Indien ja, graag een overzicht vanaf 2018 tot heden. Indien nee, graag een onderbouwde reden.
  • Wordt bij aanvang én na afloop van bouwprojecten een inspectie uitgevoerd om de staat van wegdek, trottoir en groen vast te stellen? Indien ja, onder wiens verantwoordelijkheid vindt deze bouwkundige inspectie plaats? Indien nee, graag een onderbouwde reden.