GB: “Blanco cheque van het Renkums college is onverantwoord”

De financiële positie van de gemeente is zo slecht is dat er structureel 5 miljoen euro moet worden bezuinigd. Pijnlijke maatregelen zijn helaas noodzakelijk die heel veel inwoners raken. GemeenteBelangen is van mening dat er zeer terughoudend met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. De schaarse middelen moeten zorgvuldig worden besteed aan voorzieningen voor zoveel mogelijk inwoners.

Kosten onbekend
Vanuit die opvatting heeft GB vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de kosten rondom de tentoonstelling van het zweefvliegtuig Horsa Glider in Oosterbeek, tegenover het Airborne Museum. Een prachtige aanvulling op de Airborne herdenkingen, maar wat gaat het ons kosten? Die vraag stelde onze fractie aan het college. En de antwoorden zijn teleurstellend: het college heeft géén inzicht in de totale kosten en er is géén idee hoeveel subsidies eventueel door onder andere de Provincie worden verstrekt.

Het college heeft echter wel al 25.000 euro aan de organisatie van de Horsa Glider verstrekt. Die zijn slechts bedoeld voor de initiële kosten7. En verdere kosten worden beperkt door zoveel mogelijk van vrijwilligers gebruik te maken; dat is althans de intentie. Over vervolgkosten – denk aan herstellen van het grasveld bij de Naald, inzet ambtelijke uren en plaatsen toiletgroepen- wordt niet gesproken.

Kritisch in tijden van miljoenenbezuinigingen
GB onderschrijft dat het zweefvliegtuig een zeer speciale activiteit voor onze gemeente is en waardevol voor de Airborne herdenkingen. Tegelijkertijd moeten we ook kritisch durven zijn op het maken van hoge kosten in tijden dat structurele bezuinigingen op voorzieningen in de dorpen onvermijdelijk zijn.

GemeenteBelangen concludeert dat het college financiële risico’s aangaat terwijl daar geen geld beschikbaar voor is. Hoe vreemd is het om aan de ene kant inwoners te vragen mee te denken om 5 miljoen te besparen en tegelijkertijd tienduizenden euro’s uit te geven aan een activiteit waar de totale kosten nog steeds onbekend van zijn? Is een dergelijke  blanco  cheque verstandig?

De fractie van GB vindt het een onverantwoorde actie van dit college in tijden dat elke euro moet worden besteed aan het in standhouden van onze basisvoorzieningen.

Lees ook: de volledige GB vragen met de beantwoording door het college