Kritische vragen over samenwerking gemeente met kringloopwinkel Restore

Sinds januari worden herbruikbare spullen zoals kleding, textiel en huishoudelijke artikelen ingezameld door Restore Kringloop, onderdeel van de afvaldienst ACV. Via Restore worden de (herstelde) spullen verkocht in hun kringloopwinkels in Ede en Veenendaal.

GemeenteBelangen wil van het college weten wat deze nieuwe manier van inzamelen betekent voor Renkumse kringloopwinkels en welke kansen er in Rénkum zijn voor sociale werkgelegenheid.

Daarom hebben 22 januari 2018  vragen gesteld aan het college.


Vragen ‘Restore Kringloop’

De fractie van GemeenteBelangen heeft de volgende vragen aan het college betreffende het initiatief ‘Restore kringloop’.

Afgelopen weken verschenen er berichten rondom de afvalinzameling in Renkum in de pers. Onder andere over het feit dat Renkum de meest succesvolle gemeente in de regio is met het gescheiden inzamelen van afval én over het initiatief ‘Restore kringloop’.

In december 2017 werd door de Plus supermarkt in Renkum bekend gemaakt dat het vanaf januari 2018 niet meer mogelijk is om daar herbruikbare kleding in te leveren ten behoeve van de kringloopwinkel Jan Splinter. Niet lang daarna bleek waarom: de gemeente heeft een inleverbak van Restore geplaatst naast deze supermarkt.

Daarna volgden berichten dat de gemeente samen met Restore kleding gaat ophalen in de Renkumse dorpen. Dit komt naast de mogelijkheid van inleveren van goederen in containers op het gemeentelijk afvalstation Veentjesbrug. De opgehaalde spullen en kleding worden verkocht in kringloopwinkels in Ede en Veenendaal.

Deze informatie heeft bij onze fractie geleid tot onderstaande vragen.

 1. Wat is de reden dat de manier van inzamelen van herbruikbare kleding is veranderd?
 2. Wat gebeurt er met de huidige containers van Humanitas?
 3. De kleding die ingezameld wordt, gaat verkocht worden in winkels buiten de gemeente terwijl er verschillende tweedehands kledingwinkels en kringloopwinkels in de verschillende dorpen zijn. Welke overwegingen en afwegingen heeft het college gehanteerd om als aandeelhouder van ACV de concurrentie aan te gaan met kleine zelfstandige ondernemers in onze gemeente?
 4. Op de gemeentepagina van Rijn en Veluwe is er vanuit de gemeente actief reclame gemaakt voor Restore. Zowel om kleding in te leveren als om te kopen. Dit voelt voor de fractie van GB als concurrentie van de overheid met private partijen. Wat is de visie van het college hierop en hoe verhoudt zich dit met de wet markt en overheid betreffende concurrentie en reclame maken?
 5. Hoe verhoudt deze ontwikkeling met Restore zich tot de door de gemeenteraad vastgestelde visies over ruimte en economie waarin staat dat wij onze kernwinkelgebieden levendig en vol willen houden en dat wij kleine ondernemers en lokale detailhandel kansen willen bieden?
 6. Volgens de advertentie op de gemeentepagina komt Restore ook aan huis spullen ophalen. Levert dit voor mensen een verkapte extra mogelijkheid voor het laten afvoeren van grofvuil op? Hoe worden de kosten hiervoor doorberekend?
 7. Veel mensen met kleinere inkomens, evenals minima en vluchtelingen, kopen kleding en goederen bij lokale kringloop- en tweedehands kledingwinkels. De kracht en het succes om er iets te vinden dat je zoekt en past, is regelmatig langs gaan. Omdat deze groep vaak weinig geld heeft voor vervoer is nabijheid belangrijk. Veenendaal en Ede zijn niet te beschouwen als logische bezoekplaatsen voor deze groep. Hoe heeft het college hier rekening mee gehouden?
 8. Gaat er ook een filiaal van Restore in onze gemeente komen?
 9. Mensen die iets van hun gading zien in de container van Restore of in een andere container op Veentjesbrug mogen dit niet meenemen. Wat is daarvan de reden?
 10. Is de basis van Restore de circulaire economie, een vorm van sociale werkvoorziening of een verdienmodel voor de aandeelhouders van ACV? Waar ligt de nadruk?
 11. Hoeveel betaalde én onbetaalde werknemers heeft Restore in dienst en in welke functies? Hoeveel mensen uit Renkum verrichten er betaalde of onbetaalde arbeid?
 12. Is er inzicht in het aantal bezoekers of kopers vanuit onze gemeente aan de winkels van Restore in Ede en Veenendaal?

We rekenen op een spoedige onderbouwde beantwoording van onze vragen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Daniëlle van Bentem, fractievoorzitter.