Is nieuwe afvalscheiding nog “leuk en lonend” voor inwoners?

acv-waarde-van-afvalIn de raadsvergadering van september heeft GemeenteBelangen aangegeven de ontwikkelingen van het nieuwe afvalbeleidsplan en de uitvoering daarvan kritisch te volgen. Volgens GB is de uitvoering de basis van het succes voor de gewenste toename van afvalscheiding in de gemeente Renkum. Het moet niet de basis zijn voor een efficiency slag bij afvalverwerker ACV, maar een verbeterslag voor beter afval scheiden. We bemerken echter dat er spanning zit tussen deze twee ambities.

Er bereiken ons nu verschillende berichten waar wij graag meer inzicht in willen krijgen. Vooral het artikel in de Gelderlander van 27 oktober 2016 “Inco’s groot probleem voor modelafvalscheider” maakt onze fractie ongerust.

Daarom hebben wij de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College:

 1. screenshot_20161027-154023
  De Gelderlander 26-10-2016

  De locaties voor het inleveren van incontinentiemateriaal laten nog op zich wachten. Is hier inmiddels meer duidelijkheid over? Zijn er extra onvoorziene kosten te verwachten?

 2. Het inleveren van incontinentiemateriaal levert in de praktijk onwenselijke situaties op zoals al door ons betoogd tijdens de behandeling van het plan en zoals vandaag verschenen in de Gelderlander. Die situaties zijn zowel praktisch (gewicht en omvang afval, afstand tot inleverpunt) en menselijk (schaamte) erg problematisch. Daarnaast lopen de kosten voor mensen die het afval niet zelf weg kunnen brengen op. Wat ons betreft een onwenselijke vorm van de ‘vervuiler betaalt’, aangezien deze mensen afhankelijk zijn van het gebruik van incontinentiemateriaal. Kan het college aangeven waarom deze mensen bij moeten betalen voor een extra restafvalbak? En kan het college tevens aangeven waarom er geen geur afsluitende bakken voor deze mensen beschikbaar komen?
 3. Tijdens de laatste behandeling op 14 september 2016 zou de wethouder kijken naar de stroom berichten van met name VVE’s en slecht ter been zijnde inwoners over de aanzienlijke toename in het aantal te lopen meters. Is er al meer duidelijk over een oplossing en zijn hierbij extra kosten te verwachten?
 4. Is de beloofde PMD-container bij Veentjesbrug inmiddels buiten het hek geplaatst?
 5. Dan nog een vraag met betrekking tot het aanbieden van PMD-zakken aan de weg. Is er een toename in het aantal PMD-zakken en voortijdige aanbieden ervan op straat waarneembaar?
 6. Hoe verloopt de containerwissel actie tot nu toe?
 7. Was het probleem met het niet kunnen ophalen voor 5000 gezinnen/inwoners van de containers met het nieuwe systeem vooraf bekend? En, het daarvoor moeten inrichten van speciale verzamelpunten? Zijn hierdoor extra kosten te verwachten? Draagt dit bij aan het gewenste resultaat: afvalscheiding moet leuk en lonend zijn voor onze inwoners? Met andere woorden, wordt men hierdoor extra enthousiast? Is er overlast te verwachten voor voetgangers, kleine kinderen of mensen met een handicap door deze verzamelpunten?
 8. Zijn er inmiddels acties genomen en met welk resultaat voor de groepen die moeilijk kunnen omgaan met het pasje en de bijbehorende kosten zoals toegezegd in de vergadering van 14 september 2016?
 9. Er rijden tot 1 januari 2017 tijdelijk twee vrachtauto’s voor de ophaal per week over dezelfde route, wat zijn hiervan de extra kosten en milieubelasting?

Graag zien wij de beantwoording van de vragen zo spoedig mogelijk tegemoet maar uiterlijk  binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Daniëlle Gerritsen, fractievoorzitter.