Bij GemeenteBelangen telt de menselijke maat het zwaarst bij besluitvorming rondom zorgvoorzieningen. Wij willen ondersteuning naar behoefte, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de inwoners centraal staan passend binnen gemaakte afspraken. Mensen die hulp nodig hebben, moeten hulp kunnen krijgen.

GemeenteBelangen wil meer aandacht voor preventie. We moeten voorkomen dat inwoners in een onnodig complexe of schrijnende situatie terechtkomen. De grenzen aan wat vrijwilligers en mantelzorgers doen, moeten we samen bewaken. GemeenteBelangen wil een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen, waarmee de bewustwording hiervan wordt vergroot.

Initiatieven waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten, dragen bij aan een prettige samenleving. De gemeente moet regie nemen om inwoners en organisaties aan elkaar te koppelen en daarbij gebruik te maken van elkaars kracht. Wij willen dit stimuleren.

GemeenteBelangen wil:

 • snelle verstrekking van noodzakelijke hulpmiddelen en diensten in het sociale domein;
 • initiatieven van inwoners en organisaties om gezamenlijk eigen hulp en zorg te organiseren of in te kopen, actief ondersteunen (Right to Challenge);
 • adequate schulddienstverlening waarbij inwoners leningen tegen minimale rente kunnen sluiten via de gemeente;
 • ondersteuning ter voorkoming van schulden en voorlichting gericht op toekomstperspectief en eigen verantwoordelijkheid;
 • effectieve armoedebestrijding en behouden van Gelrepas en Kindpakket;
 • een actieve aanpak van eenzaamheid door het stimuleren van activiteiten voor inwoners;
 • kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • stimuleren van zinvolle dagbesteding gericht op een werkperspectief, in combinatie met opleiding en ruimte voor creatieve ideeën;
 • een gemeente met een aanjagende en ondersteunende rol om het professionele zorgvangnet te innoveren;
 • mantelzorgers doelgericht ondersteunen en expliciet betrekken bij de invulling van zorg;
 • instandhouding van het mantelzorgcompliment: onze jaarlijkse Renkumse waardering voor mantelzorgers; inzet van Persoonsgebonden Budgetten als dit beter past in een situatie. Controle vooraf om fraude en herstel achteraf te voorkomen;
 • voldoende keuze van grote én kleine zorgaanbieders voor inwoners die dat nodig hebben;
 • vasthouden aan de Meerkostenregeling: een compensatie voor hoge zorgkosten, bedoeld voor inwoners met chronische ziekte en/of beperking en met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum;
 • activiteiten die inwoners helpen met een taalachterstand;
 • vrijwilligersverenigingen actief steunen met trainingen om zich verder te kunnen ontwikkelen;
 • stimuleren van concrete preventieprogramma’s op het gebied van welzijn en zorg; laagdrempelige en creatieve ondersteuning van buurtprojecten, verenigings- en inwonersinitiatieven met een soepele vergunningsaanvraag en financiële impuls.
Lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022