Initiatief GB komt tot uitvoering

‘In geval van noodkaart’ bij iedere inwoner in de bus

Meer informatie op “ingevalvannoodkaart.nl”

Elke inwoner krijgt in december een ‘In geval van noodkaart’ in de brievenbus, samen met de verspreiding van de nieuwe gemeentegids. De kaart is een initiatief van GemeenteBelangen. ‘GB is van mening dat de kaart in Renkum van meerwaarde is’, zegt raadslid Paul Janssen. ‘Het draagt bij aan een snelle en adequate hulpverlening en aan een goede en gerichte communicatie, waarbij de kosten bij invoering zeer beperkt zijn omdat de ontwikkelkosten al elders zijn gemaakt. Het initiatief draagt ook bij aan bewustwording van inwoners om over deze veiligheidszaken na te denken en het gesprek erover aan te gaan.’

Belangrijke gegevens dichtbij in noodsituatie

In de commissievergadering van december lanceerde GB het initiatief. ‘We waren van plan hierover een motie in te dienen, maar de burgemeester heeft gezegd dit initiatief zo goed te vinden dat ze de kaart sowieso wilde introduceren. In andere gemeentes is het al succesvol. Veiligheid is voor ons allemaal een groot goed, deze kaart kan helpen in situaties dat de nood hoog is.

Renkumse ‘In geval van nood kaart’

Elk huishouden kan de kaart ophangen in zijn meterkast, zodat hulpdiensten als de politie, brandweer of ambulancedienst snel de belangrijkste gegevens van de bewoners kan vinden. Ook personeel van (thuis)zorginstellingen moeten met regelmaat bij een noodsituatie zoeken naar belangrijke gegevens zoals telefoonnummers van familie en vrienden of naar medicijngegevens. In een noodsituatie telt iedere moment en dus is belangrijke deze contactgegevens voorhanden te hebben. Hiermee wordt dus aan een behoefte voorzien.’

De ‘In geval van noodkaart’ wordt op dinsdagmiddag 9 oktober  op de brandweerkazerne in Doorwerth toegelicht en uitgereikt door burgemeester Schaap. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst over veiligheid voor senioren.