Groene én leefbare woonomgeving belangrijk voor GB

GB raadsleden Frank, Danielle en Henk (vlnr)

GB vindt het belangrijk dat er bij elk bouwplan op realistische wijze wordt gekeken naar belangen van inwoners en naar de invloed op de leefomgeving. In de raadsvergadering van 19 april zijn twee bouwplannen besproken waar veel inwoners al heel lang bij betrokken zijn: ‘Geelkerkenkamp’ in Oosterbeek en ‘Dorrestijnplantsoen’ in Heelsum. Onze fractie heeft met veel inwoners, zowel voor- als tegenstanders, gesproken om tot een standpunt te komen dat past in onze visie dat de Renkumse woonomgeving groen én leefbaar blijft.

Geelkerkenkamp

Aan de Geelkerkenkamp in Oosterbeek-Zuid is een plan ingediend om drie woningen te bouwen op de plek waar een deels verlaten boerenbedrijf staat. GB is van mening dat het reëel is om de agrarische bestemming te wijzigen in wonen zodat het gebied een opwaardering kan krijgen. Het voorstel van het college is voor ons echter te ‘vrijblijvend’: het typische landschapsbeeld kan mogelijk onherstelbaar worden aangetast.

GemeenteBelangen heeft daarom meegewerkt aan twee aanpassingen (amendementen) om het bouwplan binnen de perken te houden en zoveel als mogelijk recht te doen aan de direct omwonenden, de initiatiefnemer en belangengroeperingen. Het voorstel is mét beide amendementen aangenomen door de raad. Daardoor kan er nu worden gebouwd met duidelijke afspraken over de omvang én is een natuurlijke overgangszone tussen akker en bebouwing, zónder extra toegangsweg, bedongen.

Fractievoorzitter Danielle Gerritsen-van Bentem: “GemeenteBelangen heeft met veel inwoners hierover gesproken en gekeken naar de Renkumse Maat: hoe zorgen we voor een passende oplossing”.

Team GB is blij met  dit behaalde resultaat.

Dorrestijnplantsoen

In Heelsum is commotie ontstaan over twee woningen die horen bij het bouwplan Dorrestijnplantsoen, onderdeel van het 17 jaar durende ‘3B4 project’. Het plan is nodig voor de realisatie van het nieuwe Multifunctionele Centrum Doelum. Voor GemeenteBelangen bieden de recent aangereikte alternatieve bouwplannen voldoende mogelijkheden. Bovendien zorgt bouw juist voor een opwaardering van de verpauperde groenstrook die er nu ligt; het ‘drollenveldje’ is voor veel Renkumers die we spraken een bron van ergernis.

Raadslid Henk Tiemens: “Een groene buurt ja, maar dan wel netjes en leefbaar! Renkum verdient na 17 jaar een realistische afronding van dit plan”.

Níet bouwen van de woningen betekent dat er minder inkomsten zijn om het vele jaren geleden genomen raadsbesluit ‘3B4’ te financieren. GB is van mening dat verantwoordelijkheid nemen en consequent beleid voeren bij dit soort grote projecten belangrijk is. Het doorschuiven van rekeningen naar een latere generatie inwoners hoort daar niet bij.

Het door GB , VVD en CDA ingediende voorstel om wél de twee woningen te bouwen op een andere plek is weggestemd door de overige partijen in de raadsvergadering. GemeenteBelangen vindt het teleurstellend dat een meerderheid van de raad haar verantwoordelijkheid voor het afronden van eerder goedgekeurde plannen niet neemt. Daardoor wordt door D66, GroenLinks, PvdA, PRD en RZS bovendien een greep uit de gemeentelijke financiële reserves genomen; uiteindelijk draaien de belastingbetalende inwoners daar voor op. De reacties hierover van enkele fracties vindt GB erg lakoniek : “woningen niet bouwen kost geld, maar dat is dan maar zo (D66)” en  “daar hebben we de weerstandsreserve toch voor (GroenLinks)“; meer reacties staan in het artikel van De Gelderlander van 20 april.