GemeenteBelangen ontwikkelt nieuwe website om politieke standpunten te vergelijken

RenkumKiest logo‘Er was behoefte aan een overzichtelijkere vergelijkingssite waarmee de inwoners van de gemeente Renkum op weg naar de verkiezingen gemakkelijk de programma’s van de politieke partijen kunnen beoordelen, naast de al bestaande en goede initiatieven van de gemeente Renkum zelf. Met de introductie van www.renkumkiest.nl  wordt in die behoefte voorzien.’ Aan het woord is Henk Gerritsen, voorzitter van GemeenteBelangen.

De nieuwe website is een initiatief van een aantal leden van GemeenteBelangen. De internetsite geeft een helder overzicht van het politieke landschap in de gemeente Renkum. De achtergrond van het initiatief is het ontbreken van een landelijk gevalideerd systeem in de gemeente Renkum en opmerkingen van inwoners daarover. ‘Het vergelijken van politieke programma’s van de deelnemende acht partijen is voor velen belangrijk om een goede politieke keuze te maken op 19 maart’, zegt Henk Gerritsen. Het is objectief en goed bedoeld.’

Weloverwogen keuze

Renkum Kiest is niet hetzelfde als een stemwijzer. Wel kunnen inwoners via www.renkumkiest.nl  een weloverwogen keuze maken door verkiezingsprogramma’s van partijen op negen thema’s met elkaar te vergelijken. De website zal in de komende dagen worden voorzien van de programma’s van alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De website moet worden gezien als een aanvulling op de bestaande informatiebronnen die vanuit afzonderlijke partijen en de gemeente worden aangeboden. Op de site worden uitsluitend feiten gepresenteerd die in ieders verkiezingsprogramma staan. Er wordt dus niets nieuws gemaakt, uitsluitend op een logische manier voor de kiezers bij elkaar gezet.

GemeenteBelangen is van mening dat dit initiatief zorgvuldig wordt uitgevoerd. Alle politieke partijen zijn inmiddels geïnformeerd over dit idee en worden deze week benaderd om te controleren of inderdaad alle punten uit hun eigen programma’s correct zijn weergegeven. Na hun fiat wordt overgegaan tot publicatie. ‘De redacteuren van de site voegen zelf geen letter toe aan welk standpunt dan ook ’, zegt Henk Gerritsen.  ‘Het is prachtig dat betrokken inwoners op deze manier de verkiezingen willen ondersteunen. En ja, dat ze lid zijn van GemeenteBelangen: daar ben ik trots op. Het onderstreept maar weer eens dat we een partij zijn die transparantie en openheid hoog in het vaandel hebben staan.’