GB stelt vragen over frequentie gft+e afval in augustus

GemeenteBelangen is verrast door de mededeling van ACV om in de maand augustus niet vier maar twee keer de groene kliko voor het GFT+E afval op te halen.  Aanleiding is volgens ACV dat zij te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt en dat er dus onvoldoende personeel is om in de maand augustus vier keer de rondes voor de groene kliko te rijden in de Renkumse dorpen.

GB is van mening dat dit tegen de eerder gemaakte afspraken is. Er is namelijk uitdrukkelijk een wekelijks schema voor Renkum in de zomermaanden afgesproken met ACV, mede naar aanleiding van een inwonersinitiatief.  GB heeft begin juli de volgende vragen aan het college gesteld; de antwoorden worden medio juli verwacht.

  • Op welke manier heeft het college -als aandeelhouder- geprobeerd om ACV zich aan de opdracht te laten houden?
  • Met het niet uitvoeren van 2 ophaalrondes in augustus is dus feitelijk sprake van een  onderbesteding: wat is de financiële waarde daarvan?
  • Gaan inwoners in de afvalbelasting terug zien dat deze twee ophaalrondes zijn ‘uitgespaard’ in 2023? Afvalstoffenheffing is immers een gesloten begroting.
  • Welke afspraken worden gemaakt met ACV over het in de toekomst wél kunnen voldoen aan de afgesproken Renkumse dienstverlening?

Op de site van ACV wordt de gewijzigde ophaal frequentie gemeld met tips en het alternatief om gratis groenafval aan te bieden op Veentjesbrug: www.acv-groep.nl/gewijzigde-gft-plus-e-inzameling-in-augustus.