GB pleit voor aandacht plastic in nieuw afvalbeleid

We hebben in Nederland afgesproken om per 2020 75 % scheidingspercentage te realiseren en in Renkum leggen we die lat nog een stukje hoger: In 2018 willen wij dit percentage al behalen. GemeenteBelangen is trots op deze ambitie. Het nieuwe afvalsysteem past in onze filosofie naar een duurzamere samenleving, waarbij het noodzakelijk is dat inwoners bewuster en duurzamer omgaan met afval en dat zij hierbij positief worden gestimuleerd.

Frank Huizinga_2016029
GB Raadslid Frank Huizinga

Woensdagavond stond het plan op de agenda in de gemeenteraad en de raad stemde in. GemeenteBelangen legde bij monde van Frank Huizinga de nadruk op Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken (PMD).

‘Hier ligt ónze zorg en dan met name de frequentie van het ophalen van gesorteerd plastic afval. Dit gaat een issue worden. Als je in een flat woont met alleen een balkon of je bent een gezin met kinderen die met een serieuze afvalsortering tot wel 8 zakken in de twee weken komen: waar laat je die dan?’ 

GemeenteBelangen heeft ervoor gekozen voor het plan te stemmen, ondanks dat de frequentie van het ophalen van plastic zakken bij eens in de twee weken blijft.

afval PMD

‘Daar hebben we een reden voor. De praktijk moet uitwijzen of dit tot grote problemen gaat leiden of tot extra dumpen van afval. En dat zou jammer zijn, want we hebben het hier over plastic als meest vervuilend product. Maar de wethouder heeft toegezegd om al dit najaar – wanneer de nieuwe containers voor GFT- en restafval worden uitgereikt – zeer intensief te monitoren. We krijgen dan een goed en helder beeld van hoe onze inwoners met het nieuwe systeem omgaan. Dat zal wennen zijn uiteraard. Als blijkt dat wat ons gevoel zegt:  – namelijk dat 1 keer per twee weken de PMD ophalen tot niets leidt, mensen veel plastic in de verkeerde bak gooien, er afvaldumping ontstaat en mensen erg ontevreden zijn over de grote hoeveelheid zakken – dan stuurt de wethouder haar beleid bij en wordt de frequentie verhoogd.’

GemeenteBelangen is van mening dat het goed is niet teveel veranderingen inéén teweeg te brengen. Toch pleitte Frank Huizinga woensdag voor extra verzamelcontainers in elk van de Renkumse dorpen en een extra container bij Veentjesbrug waar gratis het plastic heengebracht kan worden. Die extra container bij Veentjesbrug gaat er ook komen, zo beloofde de wethouder. ‘Ons inziens levert deze extra service tot een beter scheidingsresultaat en daar is het ons immers om te doen. Wij hadden hiervoor een motie voorbereid, maar die is pas relevant als we kennis hebben genomen van de praktijkcijfers in de eerste maanden na invoering.’

Tevens wilde GemeenteBelangen dat er veel aandacht komt voor goede voorlichting, en niet alleen op het laatste moment. ‘Inwoners moeten tijdig weten wat de nieuwe plannen behelzen. Wees duidelijk is ons credo. De wethouder heeft ook hier toegezegd tijdig met goede informatie te komen.’