GB bezorgd over dorpshuis De Burcht in Wolfheze

De Burcht Wolfheze_logoEind maart verschenen er berichten in de lokale pers[1] over het voornemen van PKN Oosterbeek-Wolfheze om een aantal van hun kerkgebouwen per 1 januari 2018 te sluiten en af te stoten. Hoewel wij begrijpen dat dit besluiten zijn die buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, heeft GemeenteBelangen naar aanleiding hiervan toch vragen aan het college.

Bij de te sluiten gebouwen hoort ook de Open Hof Kerk aan de Lawickerhof en het bijbehorende kerkelijk gebouw De Burcht in Wolfheze. De Burcht is in gebruik als plaats van ontmoeting en vergadering voor de inwoners van Wolfheze. Ook vinden er kinderactiviteiten plaats en is er een mogelijkheid om boeken te lenen. In feite heeft De Burcht de functie van dorpshuis voor inwoners van Wolfheze. Het mogelijk wegvallen van deze functie baart GemeenteBelangen zorgen.

De Burcht WolfhezeIn de media wordt aangegeven dat er overleg is tussen PKN Oosterbeek-Wolfheze met de gemeente Renkum om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de bestemming en verkoop van de Open Hof Kerk en De Burcht.

De fractie van GemeenteBelangen heeft op 19 april de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  1. Wat gaat het college ondernemen om de functies die nu vanuit de Burcht worden vervuld in stand te houden in Wolfheze?
  2. Heeft het college inderdaad overleg met de PKN Oosterbeek-Wolfheze over de herbestemming van de leegkomende panden? Zo ja, wat is de status van dat overleg? Indien nee, is het college voornemens op korte termijn het overleg te starten?
  3. In welk stadium van planvorming worden de omwonenden en belanghebbenden van de diverse gebouwen betrokken bij de ontwikkelingen en planvorming?
  4. Bent u bereid om extra aandacht te besteden aan de planvorming in Wolfheze gezien de aanwezigheid van de Burcht?

We hopen op een spoedige beantwoording van onze vragen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Daniëlle Gerritsen, fractievoorzitter.

Antwoorden van college 20 mei 2016GB-vragen-mbt-PKN-Wolfheze-BEANTWOORDING.DOC.pdf (opent op nieuw tabblad).

 

[1] http://hoogenlaag.nl/lokaal/twee-van-de-drie-pkn-kerkgebouwen-dicht-109562