Dorpsplatform Oosterbeek

dorpsplatform oosterbeek novemberEen hele volle agenda vanavond bij het Dorpsplatform Oosterbeek in het Dorpshuis. Namens GemeenteBelangen was Arthur aanwezig en maakte een bevlogen vergadering mee.

Een groot onderwerp was de wateroverlast. De door de gemeente geplande inloopavonden geven hoop dat er serieus met de klachten wordt omgegaan. Het platform zal signalen en brieven ook doorzetten naar de juiste contactpersonen binnen de gemeente. Een aantal inwoners geeft aan dat bijvoorbeeld de oude infrastructuur van de ‘gasfabriek’ onderdeel kan zijn van een oplossing.  Een mooi voorbeeld van ‘out of the box’ denken! Deze inwoners zullen zeker aanwezig zijn tijdens de Lebret inloopavond van 12 november.

Een kleine bloemlezing van andere onderwerpen:

  • bij geschikte onderwerpen wordt er met meer samengewerkt met andere (dorps)platforms en kennis uitgewisseld;
  • onderzoeken of  het Dorpsplatform een soort ‘ideeën-fabriek ‘kan opzetten, naar voorbeeld van Groenlo;
  • ‘6 Dorpen Schoon’ heeft aangegeven samen te willen werken met de dorpsplatforms.

Kortom: initiatieven genoeg om krachten en kennis te bundelen en te delen!