Centrumplan Doorwerth

doorwerth centrumplan In de Poort van Doorwerth kwamen zo’n tachtig belangstellenden af op de 4e bewonersavond over het Centrumplan Doorwerth. Namens GemeenteBelangen waren Danielle, Frank, Marcel en Paul aanwezig. De werkgroep presenteerde de kaders die een vertaling zijn van de vele gesprekken en inventarisaties met betrokkenen in Doorwerth.

Bert Harberink opende de avond en gaf aan dat de inspraak bewoners van groot belang is geweest én blijft. Alle input die de werkgroep heeft verzameld heeft geleid tot het opstellen van een aantal kaders. En die kaders moeten vervolgens leiden tot een totaalvisie voor het  centrum, met draagvlak.

De formulering van de  uitgangspunten leidde tot een aantal discussies waarbij vanuit de zaal betrokken en kritische geluiden waren te horen. Bijvoorbeeld de locatie van de beoogde  clustering van scholen en andere kindgerelateerde voorzieningen: midden in het centrum of juist een paar honderd meter verder in het bos?

De input van deze bewonersavond wordt nog verwerkt in het document waarmee deze eerste inventariserende fase wordt afgerond. Het document wordt  vervolgens aan de gemeente, aan de wethouder aangeboden. Zodat ook vanuit gemeentelijk oogpunt de kaders getoetst kunnen worden. En dan start fase 2 en  gaat een ontwerpbureau met een stedebouwkundige aan de slag. En wordt kwaliteit en meerwaarde toegevoegd aan de kaders die vanuit Doorwerth zijn aangegeven.

doorwerth centrumplan2Ter afsluiting benadrukt Bert Harberink: “in het gepresenteerde vlekkenplan is een mogelijke vertaling van de uitgangspunten gemaakt. Alleen het winkelcentrum en de Poort van Doorwerth staan vast. Verder niets. De invulling komt in beeld in de volgende fase als de stedebouwkundige ontwerpen gaat maken. En ook daarbij blijft voldoende gelegenheid voor inwoners om hun invloed op het plan te laten gelden.

Al met al is het een ambitieus en gedurfd plan dat door een groep enthousiaste inwoners van Doorwerth in gang is gezet. GemeenteBelangen is benieuwd naar het verdere verloop en gaat zeker de volgende fase volgen.

Meer informatie is te lezen via www.platformdoorwerth.nl