Bijdrage commissie inwoners over wonen en zorg

ouderenzorgEen veranderend zorglandschap, dat is waar we voor staan. De nieuwe generatie ouderen wil niet in een verzorgingshuis  “oude stijl” wonen. Nee, die willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zorg op maat krijgen. Complexe materie en GemeenteBelangen is tevreden dat het beleid van de gemeente Renkum met de drie deelgebieden die dit raakt, namelijk  ruimtelijke ordeningsbeleid, woonbeleid en sociaal beleid een integraal beleid wil voeren en de regie wil pakken.

Deze beleidsnotitie, waar we als fractie erg tevreden over zijn, richt specifiek op de kwetsbare groep ouderen met een laag inkomen. Voorheen kwamen deze ouderen met indicatie in een verzorgingshuis terecht, nu gaat deze doelgroep zelfstandig wonen. Alleen mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben, kunnen nog terecht in een zorginstelling. De thuiswonende senioren vormen echter wel een zeer kwetsbare groep.

Uit informatie van het CBS blijkt dat er in Nederland momenteel 2,6 miljoen ouderen (vanaf 65 jaar) zijn. Dat aantal loopt op naar ca. 4,5 miljoen in 2040, van wie de helft boven de 75 jaar zal zijn.

Na het lezen van het document en het bijwonen van de bijeenkomst van afgelopen donderdag hebben wij nog de volgende opmerkingen cq vragen:

 

  • Op basis van onderzoek en de richtlijnen die tegenwoordig worden toegepast, komt het er op neer dat onze gemeente 110 plekken krijgt voor deze doelgroep. We hebben binnen onze gemeentegrenzen een aantal specialistische tehuizen, denk aan Felixoord bijvoorbeeld. Als we logisch nadenken zal een oudere dame van 80 die haar leven lang NIET vegetarisch is geweest NIET kiezen voor een Felixoord. Echter Felixoord heeft daarentegen weer een bovenlokale aantrekkingskracht. Daar moeten we ook niet bang voor zijn als gemeente. Er zullen ouderen kiezen om dichterbij hun kinderen te gaan wonen en vertrekken uit onze gemeente en er zullen oudere vegetariërs (om even bij hetzelfde voorbeeld te blijven) uit een andere gemeente hierheen verhuizen om zich te vestigen in Felixoord. Dit alles betekent dat wij benieuwd zijn naar de mening van de andere partijen hoe hier mee om te gaan? Moeten we de richtlijn van 110 sociale plekken voor beschermd wonen, in het kader van deze bijzondere doelgroepen, zo hard blijven vasthouden?

 

  • We hebben sociale huurwoningen en we hebben het nu over het toevoegen van sociale plekken voor ouderen om beschermd te wonen. Hoe ga je als gemeente hierover de regie nemen. Maw hoe ga je om met de beoordelingen wie waar komt te wonen? Je hebt immers nu geen indicatie meer als voorheen.

 

  • Angst voor leegstand van bestaande verzorgingshuizen, die is terecht denken wij. Maar na afgelopen donderdag waar diverse instellingen met ons gesproken hebben, zijn wij als GB positief gestemd. Ze tonen ondernemerschap, willen veranderen en zijn creatief. Ik vergelijk het maar met de veranderingen binnen kantoorpanden van 10 jaar geleden. De kantoorlocaties van de jaren 50 waren totaal anders dan de huidige locaties, denk aan de huidige trend van flexibel werken. Andere tijden vragen andere eisen en voorzieningen. Nu gaat het hier natuurlijk om locaties waar niet de mensen om 17-18 uur weer uit vertrekken, maar om ouderen die hier 24 uur leven. Dat maakt het lastig, daar zijn we ons van bewust.

 

  • Waar we als GB als laatste aandacht voor willen vragen is het waarborgen van de veiligheid van onze “zelfstandig wonende ouderen”. Regelmatig zien we in het nieuws van vreselijke gevallen dat het mis gaat. Of dat er ouderen op straat gevonden worden, die totaal letterlijk en figuurlijk “de weg kwijt zijn”. GB vindt dat er te weinig aandacht is voor dit thema. We horen graag van het college of hier op een andere manier dan deze beleidsnotitie aandacht voor is.

 

Tot zover