Bijdrage commissie bedrijvigheid over de G4

Hands and puzzle

Vergadering commissie bedrijvigheid 11 februari 2015:

Voorzitter, De G5, 4, 3, 2, 1 op de agenda vanavond.

En net als alle samenwerkingsverbanden stelt GemeenteBelangen zich weer de vraag: Wat stoppen we erin en wat krijgen we er als gemeente voor terug? Daarom hebben we een quickscan uitgevoerd van de verschillende beleidsterreinen waarop wordt samengewerkt binnen de inmiddels G4 en waarin business cases worden uitgewerkt, zoals: ICT, belastingen, inkoop- en aanbesteding, subsidies en interimpool/projectmanagement

De uitslag, het rapportcijfer, is op alle onderdelen niet voldoende, met zelfs diepe onvoldoendes op de onderdelen ICT en Belastingen.

Zo is het niet mogelijk gebleken om een fatsoenlijke belastingaanslag op te stellen waarop ook de hondenbelasting integraal kan worden geïnd. En is zelfs het vermelden van het goede rekeningnummer een brug te ver. Slordig en ongemak, maar het meest schrijnend zijn voorbeelden van het innen van belastingen en niet automatisch kwijtschelden bij kwetsbare groepen in onze gemeente.
En digitaal invullen? Dat is veelal nog het digitaal uitprinten en vervolgens met de hand invullen van een formulier. Hiermee worden van onze gemeente extra inspanningen gevraagd – noem het de rommel opruimen – om achteraf te repareren. En dit is nou net niet de bedoeling.

Een automatiseringsvraagstuk dan eenvoudig lijkt kan niet fatsoenlijk worden uitgevoerd. Databases die als in het oude Babylonie elkaar niet verstaan. ICT werkplekken die niet naar behoren zijn ingericht.

De bedoeling volgens ons is dat we juist met minder geld, minstens een even goede dienstverlening realiseren en waar mogelijk nog beter door het delen van kennis en expertise. Dit zien we niet op de terreinen waarop reeds intensief wordt samengewerkt. En daarin zijn wij teleurgesteld. Met het oog daarop is een scenario zoals Overbetuwe dat heeft ingezet wellicht een betere keuze: Per casus beoordelen wat het betekent voor ons en een keuze maken voor wel of niet samenwerken per onderdeel.

GemeenteBelangen realiseert zich dat we moeten samenwerken op deze onderdelen, maar zijn er niet gerust op dat de gewenste prijs/kwaliteit verhouding voor onze inwoners kan worden bereikt. Onze vraag aan de wethouder is dan ook: Kan hij deze ongerustheid wegnemen bij onze fractie?

Is er bovendien een mogelijkheid om bij de betreffende cases ons te laten weten hoe de samenwerking tot nu toe is verlopen, zowel kwantitatief in euro’s als kwalitatief naar tevredenheid bij de wethouder en inwoners