40 jaar lokale politieke partij

GemeenteBelangen (GB) is de lokale partij die dit jaar 40 jaar bestaat. We zijn vrij van landelijke politiek, vrij van politieke kleur en vrij van opgelegde denkwijzen. Ónze partij-idealen zijn die van onze inwoners en voelen ons in alles verbonden aan onze mooie dorpen. GemeenteBelangen is dé partij voor Renkumse dorpen.

“GB zoekt inwoners actief op, blijven in gesprek en we nemen ze serieus. We hebben elkaar nodig om onze samenleving goed in te richten”, zegt fractievoorzitter Daniëlle van Bentem. “Daarom gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, winkeliers, verenigingen en organisaties. Men beseft vaak niet hoeveel invloed je kan hebben op de eigen leefomgeving. Door te verbinden en te inspireren bereiken wij steeds meer inwoners die het verschil willen maken.”

Inwoners centraal
De komende jaren wil GB kennis en ervaring van inwoners meer inzetten. Het is onze overtuiging dat vanuit de dórpen, samen bestuurd moet worden. Daar hoort een lokale overheid bij die voorspelbaar is en geen valse verwachtingen schept. Serieuze inwonersparticipatie is cruciaal. Voor ‘de bühne’ informatieavonden organiseren past daar niet bij; achteraf informeren ook niet.
Van Bentem: “Inwoners geven aan dat inbreng nauwelijks wordt verwerkt in plannen. Er is regelmatig verschil van inzicht tussen gemeente en inwoners. Denk aan moeizame trajecten als de tunnel in Wolfheze of het bouwplan Moviera in Oosterbeek. Dat moet en kan echt anders.”

Kritische ‘doeners’
GB is van mening dat lokale inbreng mogelijk én noodzakelijk is, ondanks dat veel geld wordt besteed aan landelijk opgelegde taken. Een kritische blik voorkomt geldverspilling. We moeten altijd zoeken waar elke euro het meeste effect heeft. Dan kan je écht iets betekenen voor inwoners. GB is kritisch op samenwerkingsverbanden.
“Samenwerken met regio’s is belangrijk, maar stap niet blind in élk initiatief. GB kijkt altijd wat het oplevert voor onze inwoners”, stelt van Bentem. “En heb vooral aandacht voor zaken dicht bij huis: denk aan de verbeterde verkeersveiligheid bij de scholen in Renkum, het behoud van de kinderboerderij Heelsum. Wij zijn wat dat betreft echte ‘doeners’, sommige zaken kunnen zó worden opgepakt. Met de openbare verlichting in alle dorpen zijn we nog bezig, de dimstand is verzet naar 23.00 uur maar sommige plekken zijn nog steeds echt onveilig.”

Meedoen?
Team GB is altijd op zoek naar inwoners met een verhaal, naar inwoners die willen meedenken. Interesse om samen met GB de lokale politiek sterk te maken? Kijk op onze site www.gbrenkum.nl en neem contact met ons op.

Deze column is geschreven voor de Raadsrubriek van weekblad Rijn en Veluwe van 19 januari 2022.

Team GB bij Renkumse Veer