‘Jeugdzorg onze zorg’

d66GL jeugdzorgDinsdag 18 november was een avond die in het teken stond van de decentralisaties. In het gemeentehuis was wethouder Hermine van den Berg bij de voorlaatste WMO Adviesraad vergadering van dit jaar, met een volle agenda.

Iets verderop in Oosterbeek nam fractielid Arthur van Hees namens GemeenteBelangen deel aan een bijeenkomst over Jeugdzorg. In de Concertzaal spraken zo’n 35 mensen in deze Week van de Jeugdzorg over het thema “Jeugdzorg, Onze zorg”. Op initiatief van D66 en GroenLinks  ging het gesprek over de toekomst van de jeugdhulp in Renkum.

Dat de jeugdzorg complex en versnipperd is blijkt alleen al uit de zeer uiteenlopende lijst van betrokken zorgverleners. Tijdens de avond komt boven tafel dat de meeste zorgbieders nu meer dan 60% van de contracten binnen hebben. Het afgelopen jaar heeft een aantal partijen elkaar al weten te vinden en zien de positieve effecten hiervan.

Er wordt gediscussieerd over onder andere het zorgloket, de rol van de huisarts en wijkteams. De teneur is dat er nog veel onrust en onduidelijkheid is. Een aantal gehoorde opmerkingen: “we moeten echt nog veel stappen zetten om elkaars taal te spreken, en écht gaan samenwerken” en “bij de overdracht van de ene naar de andere hulpverlener worden veel aannames gedaan”.

Het overgrote deel van  de aanwezigen ziet vanaf januari problemen ontstaan bij de huisartsen door de verwachte grote toestroom van zorgvragen. Verder was er onduidelijkheid over de indicatie-stellingen: “er moet in dit land nog steeds een label op elke klant. Geen label? Dan geen geld”.