Geen geld meer voor inwonersinitiatieven?

Foto De 8 van Heelsum

Zijn er nu wel of geen mogelijkheden om inwonersinitiatieven te steunen met subsidies of cofinanciering vanuit de gemeente? Namens GemeenteBelangen heeft Frank Huizinga hierover vragen gesteld in de commissievergadering van 15 mei.

“Neem als voorbeeld het verzoek van stichting ‘De 8 van Heelsum’. Zij vroegen een bijdrage van de gemeente om wederom een wielerronde  te mogen organiseren. Vorig jaar was dat immers – met sponsorgeld en een bijdrage van de gemeente – een groot succes. De subsidie is dit jaar afgewezen omdat het geld op zou zijn.”

De wielerronde gaat nu niet door in de vorm die de organisatie voor ogen had. Het wedstrijdelement maakt plaats voor sport en spel; de Dikke Bandenrace voor kinderen gaat 26 mei overigens wel door.

“Ook voor andere inwonersinitiatieven is voorlopig geen financiële ruimte. En dat baart ons ernstige zorgen”, zegt Huizinga.

 

“Het coalitieakkoord staat vol met ambitieuze doelstellingen, inwonersinitiatieven en participatie. Hier is niet veel meer van over. Wij komen er snel in de gemeenteraad op terug.”

GemeenteBelangen kreeg in de commissie bijval. ‘De gemeente komt niet weg door te zeggen dat het geld is op”, stelde CDA fractievoorzitter Pieter van Lent. “Als er schaarse middelen zijn dient het college de pot die beschikbaar is, te delen onder degenen die daar van gebruik willen maken.”

Op de vraag van GB of er dan nog een ander potje is waaruit dit soort initiatieven kunnen worden betaald, antwoordde wethouder Mulder dat dit niet mogelijk is. “Uit de pot van 250.000 euro voor cofinanciering kunnen wij – totdat de perspectiefnota is behandeld in de raad – geen geld halen.”

De wethouder heeft toegezegd de raad te informeren over de toetsingscriteria die nu worden gehanteerd. Op de site van de gemeente is in te zien welke subsidies wél zijn verstrekt in 2019:  subsidieregister 2019 (link opent een Pdf download)