Commissiebijdrage over Tuin de Lage Oorsprong

tuindelageoorsprong.nl1_-300x222Voorzitter,

 Vanavond wil ik eens beginnen met het citeren van een groot schrijver en wijnboer, Ilja Gort.

“De Provence, zo mooi dat het pijn doet aan je ogen. Die zorgvuldige graad van verval. Die perfect georganiseerde mate van achterstallig onderhoud. Het is alsof je door het decor van de opera loopt. Geen wonder dat iedereen ervan droomt om hier ooit een huis te kopen.”

Als ik dit afzet tegen ons Renkum, en speciaal de grandeur van de vergane landgoederen die onze gemeente rijk is geweest, dan is onze angst dat ons dit niet gaat lukken zoals in de Provence. Laat de landgoederen niet door gebrek aan onderhoud en onvoldoende investeringen vervallen en verpauperen. Laten we trots zijn op dit prachtige onderdeel van onze natuur en groen van deze gemeente. We hebben meer landgoederen gehad als gemeente, echter sommige zijn door gebrek aan aandacht gewoonweg verdwenen en opgeslokt door de natuur. GemeenteBelangen ondersteunt dan ook van harte ieder initiatief dat onze gemeente weer mooier maakt.

Tuin de Lage Oorsprong is wat ons betreft een van de voorbeelden dat we weer geven om onze omgeving en onze geschiedenis. Smaakvol en liefkozend weer opgebouwd in zijn oude glorie.

Het voorliggend voorstel formaliseert een aantal zaken en stelt de Tuin in staat om haar wederopstanding verder vorm te geven. Ook de participatie en betrokkenheid die de Tuin in gang heeft gezet onder inwoners van binnen en zelfs buiten onze gemeente is een groot goed. Herintreders, langdurig werklozen en anderen die moeilijkheden ondervinden om weer te kunnen participeren in de maatschappij vinden via vrijwilligerswerk in de Tuin hun plekje in de maatschappij weer terug. Het scheppen van een veilige omgeving en in teamverband werken, een prachtige bijkomstigheid die we van harte ondersteunen.

Daartegenover staan de zienswijzen van onder meer ‘Stichting Heemkunde’ en ‘Vijf dorpen in het groen’. We delen de bezorgdheid rondom te parkeerproblematiek en de uitbating van de tuin en eventuele overlast voor de buurman. De, vooral, historische argumenten dat de gebouwen niet passen in de omgeving en niet overeenkomen met de vroegere situatie delen wij niet. Het gaat er volgens ons om dat de gebouwen passen in de huidige situatie en volgens ons doen ze dat.

Ook waarderen wij het dat de initiatiefnemers kennis hebben genomen van de bezwaren van partijen en omwonenden. GemeenteBelangen heeft, gedurende gesprekken met de betrokkenen zelf, gemerkt dat de initiatiefnemers open gestaan hebben voor commentaar en eventuele aanpassingen, daar waar mogelijk. Prima. Wat betreft de uitbating en de parkeerproblematiek denken we dan ook liever in oplossingen .

GemeenteBelangen wil het breder trekken en meteen de bereikbaarheid van de héle Oorsprong, die onlangs uit een onderzoek van de TU Delft als dramatisch werd gekenmerkt,  verbeteren. Overal rondom kleine parkeergelegenheden van 2-15 auto’s en uitnodigende ingangen.  We hebben  al een alternatieve of extra parkeerplaats op het oog, om de Oorsprong én de Tuin goed en veilig bereikbaar te maken voor bezoekers.

Bossen zijn bossen, landgoederen zijn landgoederen, verwaarloosde landgoederen worden weer ontoegankelijke bossen.

Onze conclusie: een prima voorstel, de ambitie mag van GemeenteBelangen zelfs iets hoger zijn. Laat het een begin zijn van het weer mooi en toegankelijk maken van de hele Oorsprong.