Column: het gaat toch om inwoners?

Er is iets geks aan de hand. De kiezers stellen elke vier jaar het team van 23 raadsleden vast. Deze gekozen leden mogen de belangen van de inwoners vertegenwoordigen. Voelde die gekozen ploeg de afgelopen periode ook als een echt team? Het antwoord is: ‘Nee’.

We werken in Renkum namelijk nog steeds met coalitie- en oppositiepartijen. Dat betekent dat je niet één team hebt. Raar, je hebt dus 23 volksvertegenwoordigers die zijn verdeeld in twee groepen. Het ene deel – de coalitie – heeft onderling overleg, waar de anderen niet aan mee mogen doen. Dat is volgens GB niet meer van deze tijd. GB wil dat de raad sneller reageert op ontwikkelingen en de kennis en kunde vanuit onze dorpen beter benut. Met het brede draagvlak van de inwoner!

GB wil het dus anders doen en kijken naar overeenkomsten tussen de partijen, niet naar de verschillen. Die vecht je per thema maar uit in de politieke arena.  

Met ons voorstel maak je de gemeenteraadsbesluiten sterker. Gezamenlijk knokken voor onze prachtige dorpen; daar moet het de komende jaren over gaan. GB wil samen met inwoners én andere partijen een sterke basis leggen voor leefbare dorpen. Het vertrouwen in de politiek versterken en samen invulling geven aan: waar je woont, moet het goed zijn


Deze column is door fractievoorzitter Danielle van Bentem namens GB geschreven voor een reeks artikelen in weekblad Rijn en Veluwe.