Om onze zes dorpen goed bereikbaar te houden vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat het huidige openbaar vervoer in stand wordt gehouden én dat de wegen goed worden onderhouden. Het achterstallig onderhoud aan de straten en wegen wil GemeenteBelangen herstellen. In het belang van veilig gebruik door onze inwoners en omdat bij langer uitstel de uiteindelijke herstelkosten vele malen hoger zullen zijn. Dit geldt ook voor de fiets- en wandelpaden.

Ten behoeve van woon-werkverkeer en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, moet er worden ingezet op behoud en verdere ontwikkeling van goed, hoogwaardig openbaar vervoer. Ook vervoer over water draagt bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente op een praktische en aantrekkelijke wijze.

GemeenteBelangen wil:

 • handhaven huidige openbaar vervoersvoorzieningen met extra aandacht voor de bereikbaarheid van NS-stations en ziekenhuizen in Ede en Arnhem;
 • structurele gemeentelijke inzet om de kwaliteit van het doelgroepenvervoer op peil te krijgen en te houden;
 • een structureel veilige situatie bij NS-station Wolfheze en daarbij uitsluitend inzetten op een ongelijkvloerse kruising van de Wolfhezerweg met het spoor;
 • behoud van de buurtbus;
 • gratis parkeren in heel Renkum behouden. Géén parkeergarage of bebouwing op het Raadhuisplein in Oosterbeek;
 • goede parkeergelegenheden voor zowel auto als fiets bij stations, winkels, landgoederen en natuurgebieden;
 • een evenwichtige verdeling van de verschillende soorten parkeerplaatsen (vrije plekken, blauwe zone, vergunninghouders, gehandicapten en elektrische auto’s met oplaadpunt);
 • een veilige, logische weginrichting met bijbehorende wegsignalering;
 • meer goedverlichte zebra’s en meer ‘slimme’ zebra’s;
 • openbare verlichting die bijdraagt aan verkeersveiligheid en aan sociale veiligheid;
 • het onderhoudsniveau van wegen, wandel- en fietspaden en openbaar groen verbeteren en op peil houden; trottoirs en wandelpaden zodanig verbeteren en onderhouden dat ook inwoners met kinderwagen, rollator of rolstoel er veilig gebruik van kunnen maken;
 • een veilige verkeerssituatie rondom scholen met aandacht voor ‘kiss and ride’ zones;
 • goed onderhouden en goed verlichte toegangswegen tot sportparken aan de randen van Doorwerth, Oosterbeek, Renkum-Heelsum en Wolfheze;
 • de ontwikkeling van personen- en goederenvervoer over water verder stimuleren en ondersteunen.
Lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022<