Veiligheid en openbare orde

Jezelf veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn. Veilig in je eigen huis, maar ook op straat. Veiligheid betekent voor GemeenteBelangen handhaving en adequaat optreden bij overlast. Wij zijn voorstander van meer aandacht voor inbraakpreventie en een verstandig en effectief gebruik van camera’s. Wij willen geen schijnveiligheid, maar maatregelen om de openbare orde en veiligheid structureel te verbeteren.

Voor het garanderen van verkeersveiligheid – maar ook voor een algeheel veiligheidsgevoel – is het noodzakelijk dat er voldoende openbare verlichting aanwezig is in onze gemeente.

GemeenteBelangen wil:

 • een gemeente die handhaaft en adequaat optreedt bij overlast en overtredingen;
 • campagnes gericht op inbraak- en brandpreventie;
 • voldoende wijkagenten in alle dorpen, zeker ook in relatie tot ProPersona in Wolfheze;
 • behoud van de ambulancepost in Renkum en behoud van de huidige vier brandweerposten;
 • hulpdiensten die er op tijd zijn als je ze nodig hebt;
 • beschikbaarheid van een regionale psycholance: een aangepaste ambulance voor het vervoer van verwarde mensen bij een noodsituatie;
 • ondersteuning van buurtpreventie-initiatieven zoals WhatsApp buurtgroepen;
 • een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • het gebruik van de meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling intensiveren;
 • een dekkend netwerk van automatische externe defibrillators (AED’s) in de gemeente én inwoners leren om ze te gebruiken;
 • behoud van het vrijwilligersproject buurtbemiddeling;
 • dat de privacy van inwoners door de gemeente zorgvuldig wordt bewaakt, waarbij alleen strikt noodzakelijke gegevens van inwoners worden bewaard of uitgewisseld met andere instanties.
Lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022