GemeenteBelangen is van mening dat niemand te oud is om te leren. De gemeente kan als wegwijzer, ondersteuner of financier optreden voor volwassenen die zich blijvend willen ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van laagdrempelig en effectief ‘leren’ is het door vrijwilligers gerunde en professioneel ondersteunde internetcafé voor senioren in Oosterbeek, Renkum en Doorwerth. Maar ook het Taalhuis, dat samen met Rheden en Rozendaal en de bibliotheek is opgezet, moet behouden blijven. Het Taalhuis helpt inwoners op een effectieve manier met taal, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

GemeenteBelangen streeft naar toegankelijke onderwijshuisvesting binnen realistische, financiële kaders. Schoolgebouwen dienen duurzaam en prettig voor leerlingen en personeel te zijn in een veilige omgeving.

Vroeg- en voorschoolse educatie is nodig om kinderen geen achterstanden te laten oplopen. Dat geldt ook voor kinderen die in verborgen armoede leven en daardoor onderwijsachterstanden oplopen, omdat zij niet mee kunnen doen of met een lege maag in de schoolbanken zitten. Deze groep moeten we in beeld hebben en verdient onze aandacht.

GemeenteBelangen wil:

 • de bibliotheken en de bijbehorende uitgiftepunten behouden; laaggeletterdheid en ‘digitale’ achterstanden actief terugdringen;
 • behoud van het Taalhuis;
 • scholingsmogelijkheden dicht bij huis voor langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • vroeg- en voorschoolse educatie bereikbaar maken voor alle kinderen om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool;
 • ondersteuning van ouders bij het vinden van Passend Onderwijs in de directe woonomgeving;
 • actieve handhaving van de leerplichtwet, met een snelle doorstroom naar hulpverlening als dat nodig blijkt;
 • maatregelen voor kinderen die opgroeien in een financieel slechte of schrijnende situatie;
 • de Jongeren Advies Raad behouden, omdat dit een goed politiek platform is voor jongeren;
 • deelname aan het Jeugd Cultuurfonds, naast de GelrePas en JeugdSportfonds;
 • goede (natuur)speelplaatsen;
 • activiteiten zoals sport en spel – ook tijdens schoolvakanties – voor kinderen van verschillende leeftijden die niet op vakantie (kunnen) gaan.
Lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022