Van oudsher hebben de dorpen in Renkum aantrekkingskracht gehad op kunstenaars. Vooral beeldend kunstenaars en architecten hebben prachtige werken gerealiseerd in onze gemeente. Ook nu nog wordt er volop gewerkt aan kunstuitingen en zijn er inwoners die zich verenigen om de kunst- en cultuuruitingen en de geschiedenis van onze dorpen te bewaren en te tonen.

Evenementen als Koningsdag, Sinterklaas, Kerst en carnaval horen bij onze cultuur, net als de vele activiteiten rondom de Airborneherdenkingen. Particulieren, verenigingen en organisaties die zich voor onze inwoners inzetten om deze lokale cultuurdragers vorm te geven, moeten alle ruimte krijgen om dit te blijven doen. De gemeente moet hierbij ondersteunend zijn met eenvoudige en klantvriendelijke procedures voor het aanvragen van vergunningen.

GemeenteBelangen wil:

  • een succes maken van de bestaande culturele ruimtes. Stimuleren van activiteiten voor muziek, toneel, dans, carnaval en ontmoeting;
  • openbare (nationale) culturele activiteiten aantrekken en ondersteunen en de procedure voor het aanvragen van vergunningen vereenvoudigen; ruimtes voor (amateur)muzikanten om te oefenen en op te treden; samenwerking met scholen voor gebruik aula’s of andere ruimtes in avonduren of weekend;
  • behoud van atelierruimtes en creatief omgaan met het beschikbaar stellen van tijdelijke aterlierruimtes;
  • kunst-, cultuur- en erfgoedorganisaties betrekken bij het opstellen van een ‘Renkumse Canon’ om de rijke Renkumse geschiedenis in onze zes dorpen zichtbaar te maken;
  • culturele erfgoeddragers (zoals landgoederen) ondersteunen om actief een relatie met toerisme te leggen;
  • ontwikkelen van kansen voor de cultuur-historische geschiedenis van Jufferswaard in Renkum en de (verdwenen) kastelen Rosande in Oosterbeek en Grunsfoort in Renkum.
Lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022