Hoog en Laag: ”Volgende ronde voor Renkumse reclamebelasting”

Renkum augustus 2013 (13)RENKUM – Het plan om reclamebelasting in een deel van Renkum in te voeren kan op weg naar de volgende fase. De gemeenteraad gaf woensdagavond toestemming voor het plan. Het was overigens geen hamerstuk. De fracties van de VVD, GemeenteBelangen en de D66 stemden tegen.
door Feike Klomp

Het idee van de reclamebelasting is een voortvloeisel uit de aanbevelingen die Taskforce Renkum eerder gaf om het Renkumse winkelgebied meer op de kaart te zetten. Met het invoeren van reclamebelasting wil de gemeente een centrummanagement financieren. Hiermee kunnen promotie- en marketingactiviteiten, onder andere verbetering leefbaarheid, voor het geplaagde centrum op touw worden gezet. Dat is de kern van het plan. Voorafgaand aan de vergadering sprak de voorzitter van de werkgroep Renkum Centrum Joop Verheij de raad toe. Hij benadrukte het belang van de invoering ervan. Hij haalde aan dat 44 van de 78 ondernemers inmiddels positief op een draagvlakmeting hebben gereageerd.

Geen winkelbestemming
GemeenteBelangen gooide het over een heel andere boeg. Deze fractie trok het dorp in om via flyers uit te leggen tegen het idee van de heffing te zijn. GB begrijpt niet dat een ‘ondernemer’ als de Kinderfysiotherapeut aan de Achterdorpsstraat ook verplicht mee moet gaan doen. De eigenaresse schreef dit ook: ‘Ik ben ondernemer in de zorg en heb hier geen belang bij. Mijn pand heeft geen winkelbestemming’.

Het winkelgebied waar het om gaat: Dorpsstraat, een deel van de Kerkstraat, Europalaan en de Beyerstraat. Nu de raad ja heeft gezegd, staat de volgende fase op de rol: een officiële stemming onder toeziend oog van een notaris. Minstens de helft van de winkeliers moet meedoen. Daarvan moet 65% instemmen met het achterliggende plan. De opbrengst van de belasting komt straks in de kas van een nog op te richten vereniging centrummanagement Renkum. In potentie gaat het om 80 ondernemers. De belasting is vastgesteld op een bedrag van 320 euro.

 

http://www.hoogenlaag.nl/lokaal/volgende_ronde_voor_renkumse_reclamebelasting_2840878.html#.Uu-1AhB5Oa8