GemeenteBelangen wil dat de gemeentelijke lokale lasten zo laag als mogelijk zijn. Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op een transparant beleid zonder verrast te worden door onverwachte extra lasten.

GemeenteBelangen wil voorkómen dat er geld wordt uitgegeven aan prestigieuze projecten die voor de inwoners weinig opleveren, of waarbij de gemeente jaarlijks fors moet bijdragen. Verder zijn wij tegen té langjarige contracten tussen de gemeente en derden. Vooral als er geen inzicht is in de resultaten en effecten op de lange termijn. Professioneel inkopen vraagt dus kennis, inzicht en een andere manier van handelen. Wij willen ook dat er bij aanbestedingen structureel aandacht is voor de lonen die de aanbieders aan hun werknemers betalen. Dat dienen fatsoenlijke lonen te zijn.

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat onze woonomgeving groen en leefbaar blijft. Bouwprojecten zullen dus moeten worden getoetst op hun invloed op dit beeld. Grondbeleid met als doel inkomsten genereren is zeer risicovol. Wij zijn daar tegen. De rekening van projecten mag niet neergelegd worden bij de generaties die na ons komen.

GemeenteBelangen wil:

  • géén verhoging van de OZB;
  • een transparant overzicht van de gemeentelijke financiën en inzicht in gemeentelijke kosten;
  • een eerlijk en duidelijk subsidiebeleid waarbij rekening wordt gehouden met burgerinitiatieven en activiteiten van inwoners;
  • dat er bij aanbestedingen door de gemeente wordt afgedwongen dat er door aanbieders fatsoenlijke lonen worden betaald aan de mensen die worden ingezet;
  • met een realistische, kritische blik grote financiële trajecten beoordelen, zoals het vlottrekken van bouwprojecten, de verbouwing van het gemeentehuis en de verkoop van gemeentelijk vastgoed;
  • afschaffing van de hondenbelasting;
  • geen afvalstoffenheffing naar gewicht per afvalbakken;
  • minimaal 12 gratis bezoeken per adres per jaar aan afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’;
  • investeren in het actief binnenhalen van subsidies voor eigen activiteiten of activiteiten van onze inwoners en ondernemers.
Lees het heleVerkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022