GemeenteBelangen zet zich in voor het creëren van kansen voor ondernemers, zzp-ers, winkeliers en bedrijven. Stimuleren in plaats van tegenwerken is ons uitgangspunt. De gemeente Renkum moet fungeren als een gids; een heldere economische visie voor de gemeente is daarbij noodzakelijk. De specifieke kansen en bedreigingen per dorp moeten de basis zijn voor een herkenbaar lokaal beleid.

GemeenteBelangen wil initiatieven en ontwikkelingen in omliggende gemeenten oppakken en vertalen naar onze dorpen. Alleen dan kan Renkum zich in een regionaal economische samenwerking onderscheiden. GemeenteBelangen is van mening dat de Renkumse Maat hierin leidend moet zijn: onze inwoners moeten profijt hebben van samenwerking én de Renkumse identiteit moet intact blijven.

Een bloeiende lokale economie heeft volgens GemeenteBelangen behoefte aan een overheid die zorgt voor minder regels, goede dienstverlening en vooral ruimte om te ondernemen. Wij willen ruimte om te veranderen van een gemeente met een verbodsbeleid naar een gemeente met een uitnodigingsbeleid. Dat is een helder signaal: Renkum staat open voor nieuwe ideeën van ondernemers, zzp-ers, winkeliers, bedrijven en pandeigenaren. Volgens GemeenteBelangen is dit een noodzakelijk antwoord op het veranderende consumentengedrag en draagt het bij aan nieuwe impulsen om onze dorpscentra levendig te houden.

Gemeentebelangen wil:

  • bevorderen van werkgelegenheid door samen met ondernemers, zzp-ers en winkeliers kansen te ontwikkelen met een actieve verbindende rol van de gemeente;
  • de regeldruk verminderen en minder bureaucratie. Laat ondernemers ondernemen en geef winkeliers de ruimte;
  • geen extra lokale belastingen voor ondernemers en afschaffen van reclamebelasting;
  • behoud van flexibele winkelopeningstijden en behoud van de zondagsopenstelling;
  • een economisch netwerk dat per onderwerp aansluit bij één van de buurgemeenten;
  • landgoederen moeten maximaal de ruimte krijgen om eigentijdse activiteiten te ontplooien met respect voor historie en natuur;
  • succesverhalen benutten om het aanbieden van werkervaringsplaatsen en het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap te stimuleren;
  • winkelgebieden met een zeer lage regeldruk (free-zones) om de leegstand te verminderen en de levendigheid in de dorpse winkelstraten te vergroten;
  • bestrijden van leegstand door het stimuleren van lokale bedrijvigheid.
Lees het hele Verkiezingsprogramma GB Renkum_2018-2022