GB in de gemeenteraad

Raadsbijdrage over Meerjarenbeleidsplan 2015-2018

Het Meerjarenbeleidsplan is onder andere een uitwerking van het coalitieakkoord en aangezien het coalitieakkoord geschreven is in twee onderdelen, namelijk het bestuursakkoord en een beleidsakkoord, wil ik voordat we naar de daadwerkelijke beleidsterreinen gaan graag een moment stil staan bij het bestuursakkoord. “Veranderd Renkum” is de titel van ons coalitieakkoord. Een akkoord waar GemeenteBelangen actief …

Raadsbijdrage over Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 Lees verder »

Terugblik raadsvergadering 25 juni

Gisterenavond was alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Er stonden een aantal belangrijke punten op de agenda. Allereerst de Munninghoflaan. Dit plan, waar wij tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan tegen hebben gestemd, kent eigenlijk alleen verliezers. Doordat toentertijd een krappe raadsmeerderheid voor stemde is een onherstelbaar probleem ontstaan. Dat betreuren wij ten zeerste. Helaas …

Terugblik raadsvergadering 25 juni Lees verder »

Kunstgras sportpark de Bilderberg: ‘’Breng de kinderen thuis’’

Betoog GemeenteBelangen tijdens de vergadering van de commissie Inwoners van maandag 16 juni 2014: Voorzitter, breng de kinderen thuis! Voor ons ligt een plan voor de realisatie van een kunstgrasveld voor de voetbal op sportpark de Bilderberg. Nadat in juni 2011 door deze raad en ook GemeenteBelangen is ingestemd met de aanleg van een derde …

Kunstgras sportpark de Bilderberg: ‘’Breng de kinderen thuis’’ Lees verder »

Commissie bedrijvigheid en voorlichting voorjaarsnota

De avond begon met een voorlichting op de voorjaarsnota. Henk Tiemens was daarbij. Woensdagavond 11 juni  vond ook de vergadering van de commissie bedrijvigheid plaats. Belangrijkste punten op de agenda waren: – De notitie bedrijvencontactfunctionaris: Henk Tiemens gaf namens ons aan dat de bedrijvencontactfunctionaris meer naar buiten zou moeten treden en eerder zich eerder zou …

Commissie bedrijvigheid en voorlichting voorjaarsnota Lees verder »

De Gelderlander: ”Nieuwe gemeenteraad van Renkum geïnstalleerd”

Via onderstaande link kunt u het artikel van De Gelderlander lezen over de installatie van de gemeenteraad. Voor GemeenteBelangen is Frank Huizinga (uiterst rechts op de foto) nieuw in de raad, naast de vertrouwde gezichten van Hermine van den Berg en Danielle Gerritsen.         Bron: http://www.gelderlander.nl/regio/renkum/nieuwe-gemeenteraad-van-renkum-ge%C3%AFnstalleerd-1.4288893 Foto: Rolf Hensel/De Gelderlander    

Bijdrage tijdens openbare consultatieronde coalitievorming

GB heeft voor de verkiezingen uitgesproken dat een eerste consultatieronde in het openbaar ons zeer aanspreekt en een mooie start van een nieuwe manier van werken in de politiek is. Wij zijn de fractievoorzitter van D66 dan ook zeer erkentelijk voor deze bijeenkomst. Op 19 maart mochten onze inwoners hun politieke voorkeur kenbaar maken door …

Bijdrage tijdens openbare consultatieronde coalitievorming Lees verder »

GB Renkum stapt uit coalitie

GemeenteBelangen maakt geen deel meer uit van de Renkumse coalitie. Directe aanleiding van het besluit van de politieke partij is het ondoorzichtelijke politieke proces omtrent het dossier MFC3B4, dat zich bovendien buiten het gezichtsveld van GemeenteBelangen heeft afgespeeld.  ‘Wij moeten constateren dat er veelvuldig overleg is geweest tussen coalitiepartners en college over dit dossier. Er …

GB Renkum stapt uit coalitie Lees verder »