GB in de dorpen

GemeenteBelangen Renkum wil als fractie middenin de Renkumse samenleving staan. Niet alleen rondom de verkiezingen zijn wij zichtbaar, maar juist ook gedurende de 4 jaar tussen de verkiezingen in doen wij actief mee. Onder het kopje ‘GB in de dorpen’ kunt u teruglezen waar wij zijn geweest!

Nieuwe bestuursvoorzitter GB: “Handen uit de mouwen en aan de slag”

De leden van GemeenteBelangen hebben Marie-Antoinette van der Kracht gekozen als bestuursvoorzitter tijdens de drukbezochte  algemene ledenvergadering van 24 oktober. “Met een lokale bril opkomen voor belangen van inwoners spreekt mij enorm aan. Vanuit mijn werk in de gezondheidszorg maak ik van dichtbij mee hoe belangrijk gemeentes zijn voor inwoners als het gaat om krijgen …

Nieuwe bestuursvoorzitter GB: “Handen uit de mouwen en aan de slag” Lees verder »

Vertrouwensbreuk Vivare met Renkumse Huurdersvereniging

De fractie van GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat hurende inwoners via een huurdersvereniging vertegenwoordigd zijn bij de enige woningcorporatie die in Renkum actief is. Zodat de belangen van huurders worden behartigd en er vanuit de huurders inzicht is in het beleid van de woningcorporatie. Onze fractie heeft op 24 juli onderstaande vragen aan het college …

Vertrouwensbreuk Vivare met Renkumse Huurdersvereniging Lees verder »

Zorgen om verkeersveiligheid bij werk aan de weg

Het achterstallig onderhoud aan Renkumse wegen en trottoirs wordt de komende jaren flink aangepakt. Het lage onderhoudsniveau van de wegen heeft de aandacht van elke politieke partij en is in verkiezingstijd regelmatig benoemd. In het coalitieakkoord is er anderhalf miljoen euro voor uitgetrokken zodat er ook echt gewerkt kan worden aan het herstel van de …

Zorgen om verkeersveiligheid bij werk aan de weg Lees verder »

GB wil geluidsnormen voor warmtepompen

De leefbaarheid van de Renkumse dorpen is gebaat bij een gezonde balans tussen duurzaamheidsmaatregelen en woongenot van inwoners. De fractie van GemeenteBelangen voorziet door het ontbreken van adequate landelijke en lokale regelgeving, een toenemende geluidsoverlast door buitenshuis geplaatste installaties zoals warmtepompen.  GB is van mening dat er geluidsnormen vastgelegd dienen te worden, bijvoorbeeld via de …

GB wil geluidsnormen voor warmtepompen Lees verder »

Team GB bezorgt ‘Renkumse Maat’ huis-aan-huis

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Team GB is begonnen met het huis-aan-huis-verspreiden van een speciaal voor de verkiezingen gemaakt magazine. Alle huishoudens in de gemeente Renkum ontvangen deze week de ‘Renkumse Maat’. Lijsttrekker Daniëlle van Bentem: “We willen de verkiezingen op een originele manier onder de aandacht brengen. Dus niet alleen een flyer met programmapunten, maar ook met een mooi …

Team GB bezorgt ‘Renkumse Maat’ huis-aan-huis Lees verder »

Team GB in gesprek met inwoners

In aanloop naar de verkiezingen van 21 maart gaat Team GB de straat om. Voor gesprekken met inwoners en natuurlijk om het belang van de lokale verkiezingen onder de aandacht te brengen. Elke stem telt in onze dorpen! GemeenteBelangen kiest nadrukkelijk voor de kracht van inwoners, zorgzaam Renkum en leefbare dorpen. Al onze campagne activiteiten …

Team GB in gesprek met inwoners Lees verder »

Verkiezingsprogramma

GemeenteBelangen kiest met het verkiezingsprogramma ‘Onze dorpen beleven we samen’ nadrukkelijk voor een zorgzame gemeente, voor zes leefbare dorpen en voor de kracht van inwoners. Ons programma is realistisch en op hoofdlijnen. Geen boekwerk, maar een weergave van onze denkrichting. Een programma dat ook ruimte en richting geeft aan verbeteringen en veranderingen die vanuit de …

Verkiezingsprogramma Lees verder »

Hulpdienst Voor Elkaar onderscheiden

Op donderdag 30 november ontving de vrijwillige Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) de nationaal erkende “Goed Geregeld” kwaliteitsonderscheiding uit handen van wethouder Hermine van den Berg. Bestuursvoorzitter Hans Cornelisse kreeg het certificaat bij een bijeenkomst in de Burcht in Wolfheze. Vrijwilligersorganisatie HVE in de gemeente Renkum biedt hulp voor inwoners zoals klusjes in huis en in de …

Hulpdienst Voor Elkaar onderscheiden Lees verder »